Ungas villkor för att organisera sig

Idag släpper LSU - Sveriges ungdomsorganisationer en rapport om villkoren för ungas organisering lokalt. Genom en enkätundersökning har de gjort en kartläggning om hur villkoren för ungas organisering ser ut lokalt. Några intressanta uttdrag:
  • 54 % av kommunerna saknar ett tydligt beslutat syfte med bidragen till ungdomsföreningar.
  • 7 % av kommunerna ställer krav på att ungdomar ska finnas med i styrelsen
  • 43 % kräver att föreningen är ansluten till en riksorganisation.
Slutsatser utifrån ovanstående siffror:
  • Stöd utan syfte innebär en avsaknad av strategiskt tänk och ofta en oförståelse varför bidrag ges. Oförståelse leder i sin tur ofta till att frågoan blir nedprioriterad.
  • Att det inte finns krav på att unga är med i styrelserna är ett hot mot ungas organisering. Då ges det möjligheter till vuxenledd verksamhet för unga och unga får själva inte det inflytande de har rätt till vad gäller sin egen verksamhet
  • De flesta organisationer skapas på lokal nivå först. Att kräva att organisationen ska vara ansluten till en riksorgansiation är samma sak som att inte vilja se nya föreningar växa fram.
Det finns flera delar i LSU:s rapport som är väldigt spännande. Ungas organisering och möjligheter att mötas är en otroligt viktig faktor för ett bra uteliv för unga. Unga behöver plattformer där de kan utbytas ideer, lokaler att träffas i och pengar till aktiviteter och verksamhet. Förutsättningarna skiljer sig mellan kommunerna. Det största hotet mot ungas organisering är den okunskap som finns i kommunerna. Några kommuner ställde frågor om vad en ungdomsorganisation är i samband med att de skulle svara på enkäten. Det är under all kritik.

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback